VĂN HÓA UEH

Mỗi UEHer 
là đại sứ văn hóa của UEH

Nét đẹp văn hóa này thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt nhất trong cách ứng xử, trong việc giao tiếp hàng ngày với nhau, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, sống có nghĩa tình, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tôn sư trọng đạo, tự hào và phát huy truyền thống. Với gốc rễ là văn hóa, UEH có cơ sở để tạo dựng môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, kỷ cương và hiệu quả. 
Chính vì thế, đội ngũ viên chức cùng toàn thể học viên/sinh viên đang học tập tại UEH luôn được định hướng các chuẩn mực ứng xử với mục đích nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự liêm chính, tính chính trực, tôn trọng bản thân và mọi người trong quá trình học tập và làm việc tại UEH.

45 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã khẳng định được vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ tuổi 45, UEH đang sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, với khát vọng vươn tầm quốc tế.
Trong suốt chặng đường phát triển đó, văn hóa của nhà trường luôn được gìn giữ, bồi đắp và phát huy mỗi ngày.Văn hóa UEH vốn là những điều thật giản dị mà từ lâu đã thấm nhuần vào tư tưởng của mỗi cá nhân trong cộng đồng UEH.  

Giá trị cốt lõi – Giá trị nền tảng trong văn hóa UEH 

Giá trị
cốt lõi

Tự hào phát huy 
truyền thống UEH

Đoàn kết,
tương trợ lẫn nhau

Tôn sư trọng đạo,
sống có nghĩa tình

Phát triển hài hòa
cùng cộng đồng

Môi trường làm việc
chuyên nghiệp

Giá trị
nền tảng

Giá trị truyền thống

Giá trị tương lai

Văn hóa nghiên cứu khoa học

Văn hóa ứng xử

văn hóa ứng xử

Các quy ước

tại UEH

QUY ƯỚC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC

QUY ƯỚC ỨNG XỬ CỦA NHÀ QUẢN LÝ

QUY ƯỚC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Ứng xử đúng mực, phù hợp với quy định của pháp luật, nội quy của UEH và phù hợp với phong tục tập quán, đạo lý của dân tộc;

Ứng xử của nhà quản lý

Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nội quy, quy định; làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình; giữ gìn, bảo vệ uy tín của UEH và của cá nhân;

Đối xử công bằng, minh bạch, không bè phái; luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhất công việc được phân công;

Thể hiện sự tôn trọng, nhân ái, quan tâm đến 
mọi người;

Thái độ thân thiện, chân thành, biết lắng nghe mọi  
ý kiến đóng góp;

Đánh giá nhân viên khách quan bằng cái tâm 
trong sáng và trách nhiệm;

Kiên nhẫn và biết thuyết phục.

Phục tùng và chấp hành nghiêm túc các quyết định, yêu cầu của nhà quản lý theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao;

Ứng xử giữa cán bộ, viên chức với nhà quản lý 

Thể hiện được vai trò là người tham mưu hoặc thực thi công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Luôn giữ tinh thần đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy cùng hướng tới mục tiêu chung; xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau;

Ứng xử với đồng cấp, đồng nghiệp

Thái độ thân thiện, cởi mở, tôn trọng, trung thực và chia sẻ khó khăn; làm tròn nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện cho đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ;

Phát ngôn chuẩn mực; thẳng thắn phê bình, góp ý những việc làm sai trái trên tinh thần đoàn kết, đúng lúc đúng chỗ; cầu thị tiếp thu ý kiến để sửa chữa khuyết điểm;

Đi làm đúng giờ; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp;

Tích cực học tập và học tập suốt đời.

Đúng mực, gương mẫu; đón tiếp lịch sự, nhã nhặn, tận tình, chu đáo;

Người học là trung tâm. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người học.

Ứng xử của cán bộ viên chức với người học

Ứng xử của người học trong giảng đường

Tôn sư trọng đạo;

Cầu tiến, ham học hỏi; trung thực, thẳng thắn; có tư duy phản biện;

Gương mẫu chấp hành và vận động người học khác thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của UEH;

Giữ gìn giảng đường xanh, sạch, đẹp;

Hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

 Tự trọng, chuẩn mực, lịch sự và lễ phép;

 Tự trọng, chuẩn mực, lịch sự và lễ phép;

Kính trọng thầy cô, cán bộ, viên chức; yêu mến bạn bè;

Trang phục chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm;

Nêu cao tinh thần tiết kiệm; có ý thức bảo vệ tài sản của UEH;

Luôn tự hào là thành viên của đại gia đình UEH.

Giao tiếp trong phạm vi UEH

Một số việc nhỏ thể hiện Văn hoá UEH 
mà sinh viên nên áp dụng:

Xem Video clip bên dưới

Mỗi UEHer là đại sứ văn hóa của UEH

Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của UEH