TÁI ĐỊNH VỊ 

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC UEH 
ĐA NGÀNH VÀ BỀN VỮNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Cùng với chiến lược tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH đa ngành và bền vững giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030, Thương hiệu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cũng đồng thời được tái định vị về hình ảnh và nội dung để hướng đến một Đại học UEH đa ngành và bền vững.

Về nội dung ý nghĩa, thương hiệu Đại học UEH lấy việc đóng góp cho tương lai bền vững của cộng đồng & xã hội làm đích đến với 04 giá trị định vị: 

Người học tại UEH được định hướng để trở thành những công dân toàn cầu hành động vì sự phát triển bền vững - From UEH Learners to Empowered Global Citizens for Sustainable Development: 

Từ việc đào tạo người học trong nước & quốc tế có đầy đủ kỹ năng, và trình độ chuyên môn cao, Đại học UEH định hướng giáo dục người học đủ năng lực sẽ trở thành thế hệ công dân toàn cầu để hành động vì sự phát triển cuộc sống bền vững.

Từ nghiên cứu, tư vấn đến những kết quả tích cực cho cộng đồng & xã hội - From Research to Positive Societal Impact:

Đại học UEH giáo dục, nghiên cứu, tư vấn và kết nối với các đối tác trong và ngoài nước cùng hành động vì một tương lai bền vững cho cộng đồng và xã hội.

(1)

(2)

Nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Đại học UEH được tạo điều kiện, định hướng để thực hiện những nghiên cứu khoa học, dự án tư vấn có thể giải quyết các vấn đề địa phương, toàn cầu và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Cộng đồng UEHer cùng hướng đến phát triển bền vững và truyền cảm hứng nghệ thuật - Create an UEH Community of Sustainability Changemakers and Art Inspirers:

Cộng đồng UEHer được xác định gồm những người đã và đang học tập, làm việc, giảng dạy, nghiên cứu tại UEH. Đây là cộng đồng truyền cảm hứng nghệ thuật, tiên phong thay đổi hướng đến sự phát triển bền vững, cuộc sống chất lượng và hạnh phúc. 

Cùng nhau đóng góp vì một tương lai phát triển bền vững - Together for a More Sustainable Future: 

(3)

(4)

Với những giá trị định vị mới, thương hiệu Đại học UEH mong muốn tạo lập hình ảnh một Đại học thế hệ mới: 

(1) Chất lượng 
(2) Hội nhập;
(3) Sáng tạo  
(4) Truyền cảm hứng nghệ thuật  

Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và   kết nối cộng đồng. 

- Tin cậy - Bền vững;

- Công nghệ;

- Hạnh phúc - Dẫn đầu

Về hình ảnh, thương hiệu đại học UEH được thay đổi Bộ nhận diện với logo của Đại học UEH, các trường thành viên; tông màu chủ đạo là xanh Mallard (xanh cổ vịt), cam cùng bộ màu phụ phong phú, đa sắc; phông chữ mới, không chân, hiện đại, đại diện cho những tính cách thương hiệu Đại học UEH. 

LOGO CHÍNH

Logo chính của Đại học UEH với ý tưởng thừa hưởng chữ UEH của logo cũ, nhưng cách điệu hiện đại, tinh tế và quốc tế hơn.

LOGO KỸ THUẬT SỐ

Bên cạnh đó, phiên bản logo kỹ thuật số trẻ trung, năng động được sử dụng trong môi trường đồ họa chuyển động như Intro/Outro của video, clip.

SUB-BRAND

Bộ logo cho các thương hiệu trường thành viên cũng đồng thời được thiết kế đồng nhất theo bộ tính cách thương hiệu Đại học UEH. 

Vui lòng liên hệ Phòng Marketing - Truyền thông để hiểu rõ hơn về cách sử dụng logo.

TÍNH CÁCH THƯƠNG HIỆU

1. Chất lượng - Sự tin cậy - Bền vững 
Quality - Reliablity - Sustainability

UEH BLUE

2. Hội nhập 
Integration

Pantone 3302C

3. Truyền cảm hứng nghệ thuật - Hạnh phúc - Dẫn đầu Art Inspire - Happiness - Leading

UEH ORANGE
Leading

Happiness
Pantone 109C

Artstic
Pantone 269C

4. Sáng tạo - Công nghệ 
Creative - Technology

Creative
Pantone 7687C

Technology
Pantone 534C

PHÔNG CHỮ

Thể hiện tính cách hiện đại, quốc tế, tin cậy.

Được sử ụng trong các tạp chí lớn. Đặc biệt, các hãng công nghệ đã sử dụng Myriad font chính trong các buổi giới thiệu sản phẩm công nghệ.

Đại diện cho sự sáng tạo, dẫn đầu, công nghệ

Được các chính khách nổi tiếng sử dụng trên mọi phương tiện truyền thông, được bình chọn là typeface của thế kỉ.

Bộ màu sắc chính, phụ và phông chữ đại diện cho các tính cách thương hiệu Đại học UEH

Để nâng cao vị thế thương hiệu Đại học UEH trong và ngoài nước, nhà trường xin chia sẻ đến Quý Thầy, Cô và cộng đồng UEHer - một trong những trụ cột quan trọng để đồng hành, thấu hiểu, ủng hộ Đại học UEH trên hành trình mới, cùng hướng đến 
“Đại học UEH đa ngành và bền vững”.

Mọi ý kiến đóng góp, chia sẻ cùng nhà trường, Quý Thầy, Cô có thể trao đổi trực tiếp hoặc gửi về email: lanhdao@ueh.edu.vn.

Xem Bộ nhận diện thương hiệu Đại học UEH tại

Xem Bộ sản phẩm thương hiệu Đại học UEH tại 

Xem Bộ ấn phẩm văn phòng Đại học UEH tại

Xem thêm: 

Xem Logo Đại học UEH, Phân hiệu Vĩnh Long và các Đại học thành viên tại 

ĐÂY

ĐÂY

ĐÂY

ĐÂY