GỬI THẦY, CÔ, CÁC VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA UEH
VỀ TÁI CẤU TRÚC UEH

Đảng ủy, Hội đồng trường đã thông qua chủ trương tiến hành tái cấu trúc UEH thành Đại học đa ngành trong giai đoạn 2021 - 2025. Trước mắt, trong năm 2021 UEH sẽ hình thành 3 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế. Đây là một chiến lược rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và phát huy thành quả của UEH trong 45 năm qua cũng như sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Thay mặt Tập thể lãnh đạo nhà trường, tôi gửi gắm đến quý Thầy, Cô những thông điệp chính của quá trình này như sau:

Mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực là xu thế phổ biến của thế giới giúp phát huy năng lực nghiên cứu, đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, tiếp cận các dự án đào tạo, nghiên cứu, tư vấn có tầm cỡ. Đại học đa ngành sẽ tạo thuận lợi khi tham gia các bảng xếp hạng quốc tế, triển khai các hoạt động hợp tác, nâng tầm vị thế và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của UEH. 

Tái cấu trúc là xu thế tất yếu, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của UEH. Tuy nhiên, tái cấu trúc không được ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của UEH cũng như trong giảng dạy, nghiên cứu, làm việc của từng cá nhân. Và hơn hết, mục tiêu cốt lõi của tái cấu trúc là phải tạo 1 không gian đại học để mỗi Thầy, Cô và viên chức, người lao động UEH phát huy được năng lực, sở trường của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của UEH, đảm bảo và nâng cao chất lượng sống của mỗi UEHer. Lộ trình thực hiện phải chặt chẽ và thận trọng; phát huy tinh thần dân chủ, công khai và hơn hết là phải có sự thấu hiểu, đồng lòng của mỗi Thầy, Cô UEH.

Kính gửi Quý Thầy, quý Cô,

   TÁI CẤU TRÚC UEH THÀNH ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU

THƯ CỦA
GIÁO SƯ NGUYỄN ĐÔNG PHONG,
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
TÁI CẤU TRÚC UEH

Các quy định mới của Luật Giáo dục đại học và các nghị định hướng dẫn vừa qua là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học, trong đó có quy định cụ thể những tiêu chuẩn để chuyển đổi từ mô hình Trường đại học thành mô hình Đại học đa ngành. UEH đã và đang triển khai nhanh chóng những nội dung này để hoàn chỉnh mô hình tổ chức và hoạt động theo quy định mới. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, UEH luôn tiên phong đổi mới giáo dục và quản trị, tự chủ đại học, thu được nhiều thành quả quan trọng. Đây là quá trình chuẩn bị và tích lũy cần thiết để UEH nắm bắt thời cơ, tái cấu trúc thành công.

   MỖI THẦY, CÔ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ TRUNG TÂM CỦA TÁI CẤU TRÚC

   UEH ĐANG CÓ THỜI CƠ LỚN ĐỂ TÁI CẤU TRÚC

TOWARD FUTURE
UNIVERSITY

Tập thể lãnh đạo UEH hi vọng mỗi Thầy, Cô, viên chức, người lao động không chỉ thấu hiểu, ủng hộ mà còn chủ động tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi trực tiếp hoặc qua email 

lanhdao@ueh.edu.vn 

để cùng đồng hành thực hiện thành công chiến lược này.

Trân trọng cảm ơn quý Thầy, quý Cô.

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÁI CẤU TRÚC UEH

GS.TS. NGUYỄN ĐÔNG PHONG